Produkt SPOT

Produkt, kde cena začne klesat souběžně s burzovní cenou. Výhodou produktu SPOT oproti produktům s dlouhodobou ceníkovou cenou je to, že Vám v okamžiku poklesu cen začne okamžitě šetřit peníze.
Nechte nám na sebe kontakt. Vypočítáme Vám nezávazně zálohy na míru.

  Telefonní číslo, které uvedete do kontaktního formuláře, bude u nás v bezpečí a bude zpracováno výhradně pro účely vyřízení Vašeho požadavku. Dle povahy požadavku mohou být využity i pro další účely uvedené v zásadách zpracování osobních údajů. Odesláním formuláře potvrzujete, že jste se zásadami seznámili.

  Výhody produktu SPOT

  Cena kopíruje vývoj trhu a reaguje okamžitě

  Tento produkt jsme vytvořili tak, aby Vám ceny klesly okamžitě, jakmile se situace na energetickém trhu uklidní. V případě cenového poklesu se Vám tak změna cen projeví okamžitě.

  Ve variantě na 12 nebo 36 měsíců

  Produkt SPOT nabízíme ve dvou variantách – 12 a 36 měsíců. Můžete si tak zvolit podle toho, co Vám lépe vyhovuje. Obě varianty nabízí stejné podmínky a ceny.

  S možností kdykoliv přejít na jiný produkt

  V případě, že se během doby trvání smlouvy rozhodnete přejít na jiný náš produkt, můžete. Po vzájemné dohodě Vaši smlouvu upravíme na převedeme na aktuálně nabízený ceníkový produkt.

  PRODUKT SPOT+

  Jako součást produktu SPOT+ získáte profesionální kominické služby, které jsme pro Vás zajistili u společnosti CUP Kominictví. Postaráme se Vám o každoroční kontrolu spalinových cest v souladu se zákonem, domluvíme vhodný termín a provedeme čištění s úklidem. Zdarma až pro 5 spalinových cest!
  Chci vědět více
  k online sjednání stačí faktura a necelých 10 minut
  Dokumenty a ceníky k produktu najdete v sekci Ke stažení.

  Další důležité informace

  Vývoj cen komodit

  Vývoj ceny elektřiny

  Cena elektřiny na burze se mění z hodiny na hodinu a její vývoj lze sledovat na stránce OTE ČR. Pro Vaši představu jsme připravili pětiletý graf, který ukazuje jaká byla v posledních pěti letech průměrná roční cena elektřiny na burze. Najdete ji ve fialové buňce - zde je vždy uveden roční průměr. Vývoj ceny na burze je pak naznačen šedou barvou. Naproti tomu, běžné ceníky produktů s fixními cenami jsou uvedeny žlutě.

  Přesný popis výpočtu ceny najdete zde. Pro zobrazení vývoje ceny v probíhajícím roce 2021 navštivte tuto stránku.

  Vývoj ceny plynu

  Cena plynu na burze se mění z hodiny na hodinu a její vývoj lze sledovat na stránce OTE ČR. Pro vaši představu jsme připravili pětiletý graf, který ukazuje jaká byla v posledních pěti letech průměrná roční cena plynu na burze. Najdete ji ve fialové buňce - zde je vždy uveden roční průměr. Vývoj ceny na burze je pak naznačen šedou barvou. Naproti tomu, běžné ceníky produktů s fixními cenami jsou uvedeny žlutě.

  Přesný popis výpočtu ceny najdete zde. Pro zobrazení vývoje ceny v probíhajícím roce 2021 navštivte tuto stránku.
  Jaká je celková cena za energie v tomto produktu?
  Celková cena za dodávku energií sestává z regulovaných cen, stálého měsíčního platu, poplatku za nákup a dodávku energií a dále ceny za dodávku samotnou Komoditu (elektřina/plyn).
  Jaká je složka regulované ceny?
  Regulovaná složka energií je obvykle stanovena na celý kalendářní rok, které stanovuje Energetický regulační úřad. Cenu pro aktuální rok najdete v cenících pro jednotlivá distribuční území.
  Jaký je stálý poplatek za nákup a dodávku energií u tohoto produktu?
  Poplatek je uváděn za 1 MWh odebraného množství (elektřina/plyn) a platí pro všechna distribuční území v ČR. Cena je určena spotřebou v MWh. Hodnotu poplatku za nákup a dodávku energií najdete v ceníku nebo produktových podmínkách konkrétního produktu.
  Jaká je cena za dodávku Komodity elektřina/plyn u tohoto produktu?
  Cena je určena vždy za 1 MWh Komodity a platí pro všechna distribuční území v ČR.
  • Pro elektřinu platí, že cena za 1 MWh Komodity v daném období se stanovuje jako součet součinů hodinových spotřeb a jednotkových cen zobchodovaných na krátkodobém denním trhu organizovaném společností OTE, a.s., vydělených naměřenou spotřebou za shodné období (dle dat z www.ote-cr.cz, přepočítané na Kč (dle platného kurzu www.cnb.cz k danému dni).

   Orientační cena za 1 MWh elektřiny dne 24. 10. 2021:
   2 550,36 Kč bez DPH (3 085,93 Kč s DPH)

   Pro měsíční průměry cen klikněte zde.


  • Pro zemní plyn platí, že cena za 1 MWh Komodity v daném období se stanovuje jako součet součinů denních spotřeb a jednotkových cen zobchodovaných na krátkodobém denním trhu organizovaném společností OTE, a.s., vydělených naměřenou spotřebou za shodné období (dle dat z www.ote-cr.cz, přepočítané na Kč (dle platného kurzu www.cnb.cz k danému dni). Každý klient obdrží v závěrečném vyúčtování přesný přehled spotřeby a platby za Komoditu (zde najdete příklad vyúčtování).

   Orientační cena za 1 MWh plynu dne 24. 10. 2021:
   2 307,84 Kč bez DPH (2 792,49 Kč s DPH)

   Pro měsíční průměry r. 2021 klikněte zde.
  • Zde najdete ke stažení soubor, který obdržíte navíc k Vašemu běžnému ročnímu vyúčtování. Obsahuje detailní rozpis spotřeby a ceny pro Vaše odběrné místo elektřiny / zemního plynu, v souladu s podmínkami produktu. Hodnoty spotřeby u zákazníků domácností jsou obvykle určeny typovým diagramem dodávek (TDD).
  Jak se měří spotřeba u zákazníků s neprůběhovým měřením?
  Naměřenou spotřebou se u zákazníků s neprůběhovým měřením typu „C“ nebo „CM“ rozumí hodnota spotřebované Komodity rozložená do jednotlivých obchodních hodin (elektřina) nebo obchodních dnů (plyn), a to dle přiděleného, teplotně přepočteného typového diagramu dodávky (TDD). U zákazníků s průběhovým měřením typu „A“ (plyn) nebo „A“ a „B“ (elektřina) pak hodinová spotřeba odpovídá skutečně naměřené spotřebě Komodity v odběrném místě.
  Jak probíhá fakturace, když se cena v průběhu dne i roku mění?
  Fakturace výsledné spotřeby elektřiny u produktu „SPOT“ je prováděna formou jednotarifní ceny silové elektřiny, a to i v případě, že zákazníci využívají dvoutarifních distribučních sazeb. U plynu je též stejná sazba za 1 MWh pro všechny pásma spotřeby. Fakturace za Komoditu bude v obvyklém formátu, jako jste zvyklí. Nově obdržíte detailní rozpis spotřeby, kde bude přesný výpočet ceny pro Vaše odběrné místo.
  Cena se v průběhu dne mění, směrem nahoru i dolů. Co to pro mě znamená?
  Pokud je v uvedený den či hodinu přebytek Komodity na trhu (burze), cena obvykle klesá. Pokud je naopak Komodity nedostatek, cena může růst. Upozorňujeme proto zákazníky na skutečnost, že cena Komodity v návaznosti na produkt „SPOT“ je stanovována v závislosti na tržních podmínkách a veličinách, které jsou v čase proměnlivé, a je tudíž vystavena fluktuacím, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv na uvedené parametry ceny.
  Pokud si přejete produkt změnit, můžete…
  Zákazník je oprávněn kdykoliv v době trvání smlouvy změnit produkt „SPOT“ na dodávku Komodity dle ceníku „Elektřina / plyn bez bonusu“ platného v době, od které má změna nastat. Možnost změnit produkt „SPOT“ na dodávky Komodity dle ceníku „Elektřina / plyn bez bonusu“ je podmíněna dodržením původně sjednané doby platnosti smlouvy. Zákazník takovou změnu oznámí písemně nejméně 14 dní před měsícem, ve kterém má požadovaná změna produktu nastat. Změna opět na produkt „SPOT“ není bez oboustranné dohody možná.
  Možnost ukončení smlouvy o dodávkách
  Zákazníci s produktem „SPOT“ mohou smlouvu ukončit v souladu s energetickým zákonem a obchodními podmínkami dodavatele oznámením zaslaným na adresu společnosti.