Zavolejte nám

Skrýt
412 154 154
Po – Čt 7:30 – 17:00 | Pá 7:30 – 16:00
Nebo nám nechte číslo a my Vám zavoláme zpět

Krizový stav v České republice

Vážení zákazníci,

vláda České republiky přijala usnesení č. 215 o přijetí krizového opatření a významně v něm omezila volný pohyb osob na území celé České republiky. Vláda chce tímto omezit mezilidský kontakt a zmírnit tak šíření koronaviru a vznik onemocnění COVID-19.

Provozovatelé distribučních soustav poskytují veřejnou službu – distribuci elektrické energie – a zároveň jsou kritickou infrastrukturou státu, a proto musí zajistit bezproblémové fungování této služby. I nadále se budou distributoři snažit o řešení Vašich požadavků v maximálním rozsahu. Současně však je nutné přispět ke snížení rizika šíření koronaviru. Proto bylo rozhodnuto o následujících omezeních.

Níže uvedená opatření se mohou měnit v závislosti na vývoji situace v ČR.

Omlouváme se za případné komplikace a současně věříme, že pochopíte opatření, která by měla přispět ke snížení rizika přenosu nebezpečného viru.

Nová cenová rozhodnutí

Odběratelům elektřiny z hladiny vysokého napětí je dočasně umožněna např. změna roční rezervované kapacity častěji než jednou za dvanáct měsíců, jak tomu bylo doposud. Opatření pomůže podnikům, které musely nenadále omezit výrobu nebo pořádání veřejných akcí. Dočasně také není sjednávána měsíční rezervovaná kapacita, což umožní podnikatelům zvýšit flexibilitu. U vybraných institucí, které v souvislosti s pandemií zaznamenají nárazové zvýšení spotřeby, zejména u zdravotnických zařízení, léčeben aj., nemusí být naopak účtována cena za překročení rezervovaného příkonu. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2020 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny najdete zde.

Odběratelé elektřiny z hladiny nízkého napětí mohou od dubna do června měnit svou distribuční sazbu jednou za každý kalendářní měsíc. Rozhodnutí pak upravuje také možnosti návratu k původní distribuční sazbě. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2020 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí najdete na zde.

Odběratelé plynu u odběrných míst s cenou stanovenou dle cenového rozhodnutí ERÚ č. 1/2020 dle 11.1.2. bude provozovatel distribuční soustavy fakturovat za období 4/2020 hodnotu sjednané distribuční kapacity poníženou o 20%. Podmínkou účtování snížené hodnoty sjednané distribuční kapacity je pokles odebraného množství plynu v 4/2019 vs. v 4/2020 minimálně o 40%. Totožný postup bude uplatněn i při fakturaci období 5 a 6/2020. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2020 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2019 ze dne 26. listopadu 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu najdete zde.
http://www.eru.cz/cs/-/cenove-rozhodnuti-c-1-20-3

Praktické informace pro odběratele plynu (dle cenového rozhodnutí ERÚ č. 1/2020):

 • Proces vyhodnocení nároku na účtování snížené kapacity proběhne automaticky přímo v zákaznickém systému PDS v rámci procesu fakturace daného měsíce. Ze strany zákazníků ani obchodníků s plynem není nutná žádná další součinnost.
 • Pokud bude na daném OM splněna podmínka účtování snížené hodnoty rezervované kapacity, objeví se na faktuře již hodnota rezervované kapacity ponížená o 20%. Hodnota původně sjednané rezervované kapacity zde uvedena nebude. Na faktuře nebude uveden ani žádný příznak/text upozorňující na účtování snížené hodnoty rezervované kapacity.

Elektřina

Pro zákazníky, kteří odebírají elektřinu v distribuční oblasti obsluhované společností ČEZ Distribuce, a.s. platí:

 • Do odvolání jsou z důvodu zvýšení bezpečnostních opatření nařízené vládou ČR všechna Technická konzultační místa ČEZ Distribuce, a. s. uzavřena.
 • Od 11. 5. 2020 se vracíme ke standardnímu režimu zajišťování periodických odečtů spotřeby odběrných míst s měřením C.
 • Na webových stránkách ČEZ Distribuce a.s. je možnost ON-LINE zadání samoodečtu elektroměru pro všechny zákazníky, kteří mají odběrná místa s typem měření „C“. Zadání fakturačního odečtu je možné pouze, pokud je termín fakturace Vašeho odběrného místa v rozmezí +/- 1 týden od data řádného odečtu (odečtový týden).
 • Do odvolání pozastavujeme servisní práce v odběrných místech spojené s výměnou měřicího zařízení k úřednímu ověření (výměna k cejchu), plombováním a práce v odběrných místech vyvolané distributorem.
 • V uzavřených lokalitách zastavujeme veškeré servisní práce v odběrných místech mimo řešení poruchových stavů. Omezení platí v lokalitách a termínech stanovených krajskými hygienickými stanicemi ve veřejných vyhláškách opatření obecné povahy o nařízení mimořádného opatření při epidemii.
 • Vzhledem k opatření, které významně omezuje volný pohyb osob a vzrůstajícímu počtu zaměstnanců firem pracujících z domova, přistupuje ČEZ Distribuce, a. s. na svém distribučním území, do odvolání k výraznému omezení počtu plánovaných odstávek elektřiny. Jedná se především o plánované odstávky, které lze odložit a nebudou mít vliv na bezpečnost a spolehlivost dodávek elektřiny. Do odvolání budou probíhat pouze plánované práce s přerušením dodávky realizované za účelem zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávky elektřiny, například v případě poruch nastalých silným větrem.
 • Podrobnější informace naleznete přímo na stránkách ČEZ Distribuce, a.s. věnovaných krizovému stavu.

Pro zákazníky, kteří odebírají elektřinu v distribuční oblasti obsluhované společností EON Distribuce a.s. platí:

 • Zrušení všech plánovaných odstávek na celém distribučním území EON Distribuce, a.s.

Pro zákazníky, kteří odebírají elektřinu v distribuční oblasti obsluhované společností PREdistribuce, a.s. platí:

 • Zastavení demontáží měřidla důvodu ukončení smlouvy (Z2).
 • Zastavení fyzického provádění odečtů. Navazující proces fakturace bude probíhat bez omezení, zejména na základě odhadů spotřeby a samoodečtů.
 • Do odvolání jsou omezeny servisní práce v odběrných místech spojené s výměnou měřicího zařízení k úřednímu ověření (výměna k cejchu), plombováním a práce v odběrných místech vyvolané distributorem.
 • Do odvolání přistupujeme na našem vymezeném území k výraznému omezení počtu plánovaných omezení nebo přerušení distribuce elektřiny. Jedná se především o plánovaná přerušení, které lze odložit a nebudou mít vliv na bezpečnost a spolehlivost distribuce elektřiny. Do odvolání budou probíhat pouze plánované práce s přerušením distribuce realizované za účelem zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti distribuce elektřiny, například v případě poruch.

Plyn

Pro zákazníky, kteří odebírají plyn v distribuční oblasti obsluhované společností GasNet, s.r.o. platí:

 • Od 4.5.2020 začneme do plánovacích kalendářů jednotlivých montérů postupně vkládat i servisní zakázky na montáže (nový odběr, znovupřipojení, rekonstrukce) a dobrovolné demontáže (ukončení odběru, rekonstrukce), které dosud nebylo možné (z důvodu umístění ve vnitřních prostorách objektů) provádět.
  • Montéři budou při realizaci těchto servisních zakázek vybaveny ochrannými pomůckami (rouškami/respirátory, rukavicemi, dezinfekcí) zaručující maximální možnou ochranu zákazníka i montéra.
  • V případě, že bude zákazník v karanténě, nebo bude při příjezdů montéra vykazovat známky nemoci, montér servisní zakázku nerealizuje a odloží na pozdější dobu.
 • Pozastavení všech plánovaných odstávek, a to včetně těch, které již byly ze strany GasNet, s.r.o. komunikovány směrem k zákazníkům.
 • Pozastavení provádění fyzických odečtů u zákazníků typu domácnost a záměru využití aplikace Mobilní samoodečty pro sběr periodických odečtů u zákazníků zařazených v odečtových trasách nadcházejících týdnů. Dotčení zákazníci kategorie maloodběr a domácnost budou o možnosti nahlášení odečtu touto formou z naší strany informováni e-mailem/SMS zprávou, ve které budou uvedeny všechny potřebné instrukce/odkazy. Aplikace je k dispozici na webové adrese mobilnisamoodecty.cz nebo také bezplatně ke stažení na portále Google Play pod názvem „Samoodečet spotřeby zemního plynu“. U těch zákazníků, kde nebude zjištěno spotřebované množství plynu za uplynulé období pomocí zmíněné aplikace, bude využito odhadu na základě spotřeb v minulých obdobích.

Pro zákazníky, kteří odebírají plyn v distribuční oblasti obsluhované společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s. platí:

 • U požadavků vyžadujících zásah technika v odběrném místě bude ověřovat aktuální situace v místě odběru (např. nařízená karanténa).