Zavolejte nám

Skrýt
412 154 154
Po – Čt 7:30 – 17:00 | Pá 7:30 – 16:00
Nebo nám nechte číslo a my Vám zavoláme zpět

Krizový stav v České republice

Vážení zákazníci,

vláda České republiky přijala usnesení č. 215 o přijetí krizového opatření a významně v něm omezila volný pohyb osob na území celé České republiky. Vláda chce tímto omezit mezilidský kontakt a zmírnit tak šíření koronaviru a vznik onemocnění COVID-19.

Provozovatelé distribučních soustav poskytují veřejnou službu – distribuci elektrické energie – a zároveň jsou kritickou infrastrukturou státu, a proto musí zajistit bezproblémové fungování této služby. I nadále se budou distributoři snažit o řešení Vašich požadavků v maximálním rozsahu. Současně však je nutné přispět ke snížení rizika šíření koronaviru. Proto bylo rozhodnuto o následujících omezeních.

Níže uvedená opatření se mohou měnit v závislosti na vývoji situace v ČR.

Omlouváme se za případné komplikace a současně věříme, že pochopíte opatření, která by měla přispět ke snížení rizika přenosu nebezpečného viru.

Elektřina

Pro zákazníky, kteří odebírají elektřinu v distribuční oblasti obsluhované společností ČEZ Distribuce, a.s. platí:

 • Do odvolání jsou z důvodu zvýšení bezpečnostních opatření nařízené vládou ČR všechna Technická konzultační místa ČEZ Distribuce, a. s. uzavřena.
 • Do odvolání zastavujeme fyzické provádění odečtů. Budeme obvolávat zákazníky s maximální snahou získat samoodečet. Pokud se to nepodaří, pak se provede odhad spotřeby. Navazující proces fakturace bude probíhat bez omezení.
 • Do odvolání pozastavujeme servisní práce v odběrných místech spojené s výměnou měřicího zařízení k úřednímu ověření (výměna k cejchu), plombováním a práce v odběrných místech vyvolané distributorem.
 • V uzavřených lokalitách zastavujeme veškeré servisní práce v odběrných místech mimo řešení poruchových stavů. Omezení platí v lokalitách a termínech stanovených krajskými hygienickými stanicemi ve veřejných vyhláškách opatření obecné povahy o nařízení mimořádného opatření při epidemii.
 • Vzhledem k opatření, které významně omezuje volný pohyb osob a vzrůstajícímu počtu zaměstnanců firem pracujících z domova, přistupuje ČEZ Distribuce, a. s. na svém distribučním území, do odvolání k výraznému omezení počtu plánovaných odstávek elektřiny. Jedná se především o plánované odstávky, které lze odložit a nebudou mít vliv na bezpečnost a spolehlivost dodávek elektřiny. Do odvolání budou probíhat pouze plánované práce s přerušením dodávky realizované za účelem zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávky elektřiny, například v případě poruch nastalých silným větrem.

Pro zákazníky, kteří odebírají elektřinu v distribuční oblasti obsluhované společností EON Distribuce a.s. platí:

 • Zrušení všech plánovaných odstávek na celém distribučním území EON Distribuce, a.s.

Pro zákazníky, kteří odebírají elektřinu v distribuční oblasti obsluhované společností PREdistribuce, a.s. platí:

 • Zastavení demontáží měřidla důvodu ukončení smlouvy (Z2).
 • Zastavení fyzického provádění odečtů. Navazující proces fakturace bude probíhat bez omezení, zejména na základě odhadů spotřeby a samoodečtů.
 • Do odvolání jsou omezeny servisní práce v odběrných místech spojené s výměnou měřicího zařízení k úřednímu ověření (výměna k cejchu), plombováním a práce v odběrných místech vyvolané distributorem.
 • Do odvolání přistupujeme na našem vymezeném území k výraznému omezení počtu plánovaných omezení nebo přerušení distribuce elektřiny. Jedná se především o plánovaná přerušení, které lze odložit a nebudou mít vliv na bezpečnost a spolehlivost distribuce elektřiny. Do odvolání budou probíhat pouze plánované práce s přerušením distribuce realizované za účelem zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti distribuce elektřiny, například v případě poruch.

Plyn

Pro zákazníky, kteří odebírají plyn v distribuční oblasti obsluhované společností GasNet, s.r.o. platí:

 • Omezení montáží/demontáží měřidla – konkrétně se jedná o Žádost o rezervaci distribuční kapacity (nový odběr) a Žádosti o ukončení distribuce plynu (ukončení odběru, rekonstrukce).
 • Pozastavení všech plánovaných odstávek, a to včetně těch, které již byly ze strany GasNet, s.r.o. komunikovány směrem k zákazníkům.
 • Pozastavení provádění fyzických odečtů u zákazníků typu domácnost a záměru využití aplikace Mobilní samoodečty pro sběr periodických odečtů u zákazníků zařazených v odečtových trasách nadcházejících týdnů. Dotčení zákazníci kategorie maloodběr a domácnost budou o možnosti nahlášení odečtu touto formou z naší strany informováni e-mailem/SMS zprávou, ve které budou uvedeny všechny potřebné instrukce/odkazy. Aplikace je k dispozici na webové adrese mobilnisamoodecty.cz nebo také bezplatně ke stažení na portále Google Play pod názvem „Samoodečet spotřeby zemního plynu“. U těch zákazníků, kde nebude zjištěno spotřebované množství plynu za uplynulé období pomocí zmíněné aplikace, bude využito odhadu na základě spotřeb v minulých obdobích.

Pro zákazníky, kteří odebírají plyn v distribuční oblasti obsluhované společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s. platí:

 • U požadavků vyžadujících zásah technika v odběrném místě bude ověřovat aktuální situace v místě odběru (např. nařízená karanténa).