Zavolejte nám

Skrýt
412 154 154
Po – Čt 7:30 – 17:00 | Pá 7:30 – 16:00
Nebo nám nechte číslo a my Vám zavoláme zpět

Informace ze zákona

Níže uvádíme informace, které jsme dle legislativy povinni zveřejnit. Jedná se o informace o podílu zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele, standardy kvality dodávek elektřiny a plynu apod.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze smlouvy v oblasti dodávek elektřiny nebo plynu u Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ), www.eru.cz, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie.

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Dodržování stanovené kvality dodávek a služeb.

Informace za rok 2019 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2018 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2017 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2016 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

Informace za rok 2015 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb č. 540/2005 Sb.

 

Informace za rok 2019 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb č. 545/2006 Sb.

Informace za rok 2018 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb č. 545/2006 Sb.

Informace za rok 2017 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb č. 545/2006 Sb.

Informace za rok 2016 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb č. 545/2006 Sb.

Informace za rok 2015 dle Vyhlášky o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb č. 545/2006 Sb.

Podíl jednotlivých zdrojů nebo původu energie na celkové směsi paliv dodavatele a dopad výroby na životní prostředí.

Informace dle § 28, odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Energetický zákon). Údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele.

 

Zdroje energie     2019
Obnovitelné zdroje – celkem   3,90 %
   – Sluneční   1,66 %
   – Větrné   0,00 %
   – Vodní   0,44 %
   – Geotermální   0,00 %
   – Biomasa   1,81 %
   – Ostatní   0,00 %
Fosilní zdroje – celkem 57,01 %
   – Hnědé uhlí 46,18 %
   – Černé uhlí   2,84 %
   – Zemní plyn   7,74 %
   – Ropa a ropné produkty   0,15 %
   – Druhotné zdroje a ostatní   0,10 %
Jaderné zdroje – celkem 39,09 %

 

Market Transparency (REMIT)

V této sekci jsou zveřejňovány informace v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií „REMIT“. Více na: www.eru.cz/remit.