Produkt BONUS ELEKTŘINA / PLYN S ROČNÍ ÚSPOROU

Získejte ke garantovaným dodávkám elektřiny a plynu také bonusy, které sníží Vaši spotřebu a roční výdaje za energie

Nový produkt, který Vám ušetří peníze a starosti

V rámci produktu „BONUS elektřina / plyn s roční úsporou“ získáváte automaticky, nad rámec zajištěných a garantovaných dodávek energií v dalším období, nárok na jedinečné bonusové výhody. Jejich seznam najdete vždy na těchto stránkách, kde jej průběžně aktualizujeme.
Aktuální bonusy pro Vaši domácnost
Ve spolupráci s našimi partnery jsme zajistili slevy ve výši až 100 % na vybrané produkty, které zvýší kvalitu života ve Vaší domácnosti a bezpečí pro Vaši rodinu.

Fotovoltaika, tepelné čerpadlo a nový úsporný kotel
vše se slevou 5 000 Kč

Více o instalacích

1x servis plynového kotle
se slevou 1 000 Kč

Více o servisu

Profesionální poradenství v oblasti energetické soběstačnosti
zdarma

Vývoj ceny elektřiny

Cena elektřiny na burze se mění z hodiny na hodinu a její vývoj lze sledovat na stránce OTE ČR. Pro Vaši představu jsme připravili pětiletý graf, který ukazuje jaká byla v posledních pěti letech průměrná roční cena elektřiny na burze. Najdete ji ve fialové buňce – zde je vždy uveden roční průměr. Vývoj ceny na burze je pak naznačen šedou barvou. Naproti tomu, běžné ceníky produktů s fixními cenami jsou uvedeny žlutě.

Přesný popis výpočtu ceny najdete zde. Pro zobrazení vývoje ceny v probíhajícím roce 2021 navštivte tuto stránku.

Vývoj ceny plynu

Cena plynu na burze se mění z hodiny na hodinu a její vývoj lze sledovat na stránce OTE ČR. Pro vaši představu jsme připravili pětiletý graf, který ukazuje jaká byla v posledních pěti letech průměrná roční cena plynu na burze. Najdete ji ve fialové buňce – zde je vždy uveden roční průměr. Vývoj ceny na burze je pak naznačen šedou barvou. Naproti tomu, běžné ceníky produktů s fixními cenami jsou uvedeny žlutě.

Přesný popis výpočtu ceny najdete zde. Pro zobrazení vývoje ceny v probíhajícím roce 2021 navštivte tuto stránku.
Dokumenty a ceníky k produktu najdete v sekce Ke stažení.

Další důležité informace

Jaká je celková cena za energie v tomto produktu?
Celková cena za dodávku energií sestává z regulovaných cen, stálého měsíčního platu, poplatku za nákup a dodávku energií a dále ceny za dodávku samotnou Komoditu (elektřina/plyn).
Jaká je složka regulované ceny?
Regulovaná složka energií je obvykle stanovena na celý kalendářní rok, které stanovuje Energetický regulační úřad. Cenu pro rok 2021 najdete v cenících pro jednotlivá distribuční území.
Jaký je stálý měsíční plat u tohoto produktu?
Poplatek je ve výši 250 Kč bez DPH (302,5 Kč s DPH) za 1 MWh (elektřina/plyn) a platí pro všechna distribuční území v ČR. Cena je určena spotřebou v MWh.
Jaký je stálý poplatek za nákup a dodávku energií u tohoto produktu?
Poplatek je ve výši 250 Kč bez DPH (302,5 Kč s DPH) za 1 MWh (elektřina/plyn) a platí pro všechna distribuční území v ČR. Cena je určena spotřebou v MWh.

Abychom za situace nestabilního trhu s energiemi snížili dopad navýšení cen energií do rodinných rozpočtů našich zákazníků, po dobu od 15.11.2021 do 31.1.2022 se vzdáváme vlastní marže. Poplatek za zajištění nákupu a dodávek ve výši 250 Kč bez DPH (302,50 Kč s DPH) za 1 MWh tak nebude za období od 15.11.2021 do 31.1.2022 účtován.
Jaká je cena za dodávku Komodity elektřina/plyn u tohoto produktu?
Cena je určena vždy za 1 MWh Komodity a platí pro všechna distribuční území v ČR.
 • Pro elektřinu platí, že cena za 1 MWh Komodity v daném období se stanovuje jako součet součinů hodinových spotřeb a jednotkových cen zobchodovaných na krátkodobém denním trhu organizovaném společností OTE, a.s., vydělených naměřenou spotřebou za shodné období (dle dat z www.ote-cr.cz, přepočítané na Kč (dle platného kurzu www.cnb.cz k danému dni).

  Orientační cena za 1 MWh elektřiny dne 24. 10. 2021:
  2 550,36 Kč bez DPH (3 085,93 Kč s DPH)

  Pro měsíční průměry r. 2021 klikněte zde.
 • Pro zemní plyn platí, že cena za 1 MWh Komodity v daném období se stanovuje jako součet součinů denních spotřeb a jednotkových cen zobchodovaných na krátkodobém denním trhu organizovaném společností OTE, a.s., vydělených naměřenou spotřebou za shodné období (dle dat z www.ote-cr.cz, přepočítané na Kč (dle platného kurzu www.cnb.cz k danému dni). Každý klient obdrží v závěrečném vyúčtování přesný přehled spotřeby a platby za Komoditu (zde najdete příklad vyúčtování).

  Orientační cena za 1 MWh plynu dne 24. 10. 2021:
  2 307,84 Kč bez DPH (2 792,49 Kč s DPH)

  Pro měsíční průměry r. 2021 klikněte zde.
Jak se měří spotřeba u klientů s neprůběhovým měřením?
Naměřenou spotřebou se u zákazníků s neprůběhovým měřením typu „C“ nebo „CM“ rozumí hodnota spotřebované Komodity rozložená do jednotlivých obchodních hodin (elektřina) nebo obchodních dnů (plyn), a to dle přiděleného, teplotně přepočteného typového diagramu dodávky (TDD). U zákazníků s průběhovým měřením typu „A“ (plyn) nebo „A“ a „B“ (elektřina) pak hodinová spotřeba odpovídá skutečně naměřené spotřebě Komodity v odběrném místě.
Jak probíhá fakturace, když se cena v průběhu dne i roku mění?
Fakturace výsledné spotřeby elektřiny u produktu „BONUS elektřina / plyn s roční úsporou“ je prováděna formou jednotarifní ceny silové elektřiny, a to i v případě, že zákazníci využívají dvoutarifních distribučních sazeb. U plynu je též stejná sazba za 1 MWh pro všechny pásma spotřeby. Fakturace za Komoditu bude v obvyklém formátu, jako jste zvyklí. Nově obdržíte detailní rozpis spotřeby, kde bude přesný výpočet ceny pro Vaše odběrné místo.
Cena se v průběhu dne mění, směrem nahoru i dolů. Co to pro mě znamená?
Pokud je v uvedený den či hodinu přebytek Komodity na trhu (burze), cena obvykle klesá. Pokud je naopak Komodity nedostatek, cena může růst. Upozorňujeme proto zákazníky na skutečnost, že cena Komodity v návaznosti na produkt „BONUS elektřina / plyn s roční úsporou“ je stanovována v závislosti na tržních podmínkách a veličinách, které jsou v čase proměnlivé, a je tudíž vystavena fluktuacím, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv na uvedené parametry ceny.
Pokud si přejete produkt změnit, můžete…
Zákazník je oprávněn kdykoliv v době trvání smlouvy změnit produkt „BONUS elektřina / plyn s roční úsporou“ na dodávku Komodity dle ceníku „Elektřina / plyn bez bonusu“ platného v době, od které má změna nastat. Možnost změnit produkt „BONUS elektřina / plyn s roční úsporou“ na dodávky Komodity dle ceníku „Elektřina / plyn bez bonusu“ je podmíněna dodržením původně sjednané doby platnosti smlouvy. Zákazník takovou změnu oznámí písemně nejméně 14 dní před měsícem, ve kterém má požadovaná změna produktu nastat. Změna opět na produkt „BONUS elektřina / plyn s roční úsporou“ není bez oboustranné dohody možná.
Možnost ukončení smlouvy o dodávkách
Klienti s produktem „BONUS elektřina / plyn s roční úsporou“ mohou podat výpověď bez uvedení důvodu písemným oznámením zaslaným na adresu společnosti dle platných zákonných lhůt.